Trang chủ Văn bản pháp luật Thông báo số 717/TB-STP ngày 18/05/2016 công nhận Cty TNHH Thẩm Định...

Thông báo số 717/TB-STP ngày 18/05/2016 công nhận Cty TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản

232
0
Chia sẻ

TheoThông báo của Sở tư pháp số 717/TB-STP ngày 18/05/2016 công nhận Cty TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.        
Các loại tài sản bán đấu giá gồm :

  • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
  • Tài sản Nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
  • Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
  • Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
  • Tài sản do Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật;
  •  Vật chứng trong vụ án được xử lý trong quá trình tố tụng; Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam;
  • Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá;
  • Các loại tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định pháp luật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here