Trang chủ Dịch Vụ Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

365
0
Chia sẻ

1. Mục đích thẩm định giá động sản
– Xác định giá trị doanh nghiệp để lên sàn giao dịch chứng khoán…

– Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thành lập mới, liên doanh liên kết, giải thể mua bán chuyển nhượng, cho thuê doanh nghiệp…
– Cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
2. Phân loại doanh nghiệp thẩm định
* Phân theo hình thức:
– Doanh nghiệp Tư nhân

– Doanh nghiệp Nhà nước
– Cty trách nhiệm hữu hạn
– Cty Cổ phần
* Phân theo ngành nghề kinh doanh:
– Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

– Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here