Trang chủ Dịch Vụ Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

198
0
Chia sẻ

* Thực hiện tư vấn và đào tạo các lĩnh vực.
– Bất động sản;
– Điều hành Sàn giao dịch Bất động sản;
– Môi giới, Kinh doanh Bất động sản;
– Đào tạo các khóa học liên quan đến các ngành nghề như: Thầm Định Giá, Đấu Giá, Công Chứng, Thừa Phát Lại Chứng Chỉ Điện Tử Y Sinh…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here