Cổng Giáo Dục - Học quản trị doanh nghiệp - Học CEO - Kế hoạch kinh doanh

 • Lịch sử hình thành và phát triểnCông ty TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha - (Cty Song Pha) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801373365do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ cấp. Cty TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha là một đơn vị đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản được Bộ Tài chính công bố số 369/TB-BTC ngày 25/7/2016. Ngày 11/07/2016, Cty TNHH Thẩm Đ...
  • Hồ Sơ Năng Lực     LỜI GIỚI THIỆU               I.          THÔNG TIN CHUNG VỀ CTY             1.          Thông tin trụ sở chính:    &n...
   • THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: GIỚI THIỆU CHUNGTHẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: GIỚI THIỆU CHUNG   Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...      1. Thế nào là Thẩm định giá trị doanh nghiệp     Thẩm định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:   &n...
   • THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNHTHẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH   Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...      1. Thế nào là Thẩm định giá trị doanh nghiệp     Thẩm định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:   &n...
   • THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNHTHẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH   Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...      1. Thế nào là Thẩm định giá trị doanh nghiệp     Thẩm định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:   &n...
   • THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNHTHẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH   Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...      1. Thế nào là Thẩm định giá trị doanh nghiệp     Thẩm định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:   &n...
   • Dịch vụ thẩm định giá - Thẩm định giá bất động sảnDịch vụ thẩm định giá - Thẩm định giá bất động sản                   -                 Theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 ban hành theo quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài Chính: Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất,...
   • Dịch vụ thẩm định giá - Thẩm định giá động sảnDịch vụ thẩm định giá - Thẩm định giá động sản     Theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 ban hành theo quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài Chính: Giá thị trường của Động sản là mức giá ước tính đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá giữa một bên là người sẵn sàng mua và một bên là người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan và độc lập trong điều kiện thương mại bình thường...
   • Dịch vụ Đấu giáDịch vụ Đấu giá     Theo  Thông báo  của  Sở  tư pháp số  717 / TB - S TP ngày  18 / 05 /201 6  công nhận Cty  TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha  đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.              &nbs...
   • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về việc bán đấu giá tài sảnNghị định 17/2010/NĐ-CP về việc bán đấu giá tài sản     Theo  Thông báo  của  Sở  tư pháp số  717 / TB - S TP ngày  18 / 05 /201 6  công nhận Cty  TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha  đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.              &nbs...
   • Thông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài ChínhThông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính     Theo  Thông báo  của  Sở  tư pháp số  717 / TB - S TP ngày  18 / 05 /201 6  công nhận Cty  TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha  đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.              &nbs...
   • Thông tư số: 137/2010/TT-BTC của Bộ Tài ChínhThông tư số: 137/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính     Theo  Thông báo  của  Sở  tư pháp số  717 / TB - S TP ngày  18 / 05 /201 6  công nhận Cty  TNHH Thẩm Định Giá Đấu Giá và Đào Tạo Song Pha  đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.              &nbs...
   • THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁTHÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ     THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ           1. Tài sản bán đấu giá    :          -      Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 22, tờ       đồ số 03, tọa lạc...
   • Thông Báo Bán Đấu Giá Tài SảnThông Báo Bán Đấu Giá Tài Sản     THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ            1. Tài sản bán đấu giá:       Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:         - Xe tưới nhựa tự chế:       ·     ...
   • Chiêu sinh lớp Đấu Giá tại Cần ThơChiêu sinh lớp Đấu Giá tại Cần Thơ   Thông Báo Tuyển Sinh       Lớp đào tạo nghề Đấu Giá tại TP Cần Thơ       *******       Để nâng cao chất lượng hoạt động cho người đang làm việc trong Nghề Đấu giá ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Được sự đồng ý của Học viện Tư pháp tại Công văn số 1252/HVTP-PĐT&CTHV ngày...
   • Thông Báo Chiêu Sinh Các Lớp Đấu Giá, Công Chứng, Thừa Phát LạiThông Báo Chiêu Sinh Các Lớp Đấu Giá, Công Chứng, Thừa Phát Lại   Thông Báo Tuyển Sinh       Lớp đào tạo nghề Đấu Giá tại TP Cần Thơ       *******       Để nâng cao chất lượng hoạt động cho người đang làm việc trong Nghề Đấu giá ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Được sự đồng ý của Học viện Tư pháp tại Công văn số 1252/HVTP-PĐT&CTHV ngày...
   • CHIÊU SINH KHÓA 3 LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆPCHIÊU SINH KHÓA 3 LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP   Thông Báo Tuyển Sinh       Lớp đào tạo nghề Đấu Giá tại TP Cần Thơ       *******       Để nâng cao chất lượng hoạt động cho người đang làm việc trong Nghề Đấu giá ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Được sự đồng ý của Học viện Tư pháp tại Công văn số 1252/HVTP-PĐT&CTHV ngày...
   • CHIÊU SINH KHÓA 2 LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆPCHIÊU SINH KHÓA 2 LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP   Thông Báo Tuyển Sinh       Lớp đào tạo nghề Đấu Giá tại TP Cần Thơ       *******       Để nâng cao chất lượng hoạt động cho người đang làm việc trong Nghề Đấu giá ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Được sự đồng ý của Học viện Tư pháp tại Công văn số 1252/HVTP-PĐT&CTHV ngày...
   • Bán gấp đất nông nghiệp thuận lợi việc canh tác lúaBán gấp đất nông nghiệp thuận lợi việc canh tác lúa    CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA CẦN BÁN MIẾNG ĐẤT SAU        - Đất nông nghiệp thuận lợi việc canh tác lúa      - Thửa đất 655 tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ      - Diện tích: 2970 m 2&...
   • Bán gấp đất nông nghiệp thuận lợi việc trồng cây ăn tráiBán gấp đất nông nghiệp thuận lợi việc trồng cây ăn trái    CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA CẦN BÁN MIẾNG ĐẤT SAU        - Đất nông nghiệp thuận lợi việc canh tác lúa      - Thửa đất 655 tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ      - Diện tích: 2970 m 2&...
   • Bán nhà đất hẻm 98, hẻm rộng 2,5m đường Phạm Ngũ LãoBán nhà đất hẻm 98, hẻm rộng 2,5m đường Phạm Ngũ Lão    CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA CẦN BÁN MIẾNG ĐẤT SAU        - Đất nông nghiệp thuận lợi việc canh tác lúa      - Thửa đất 655 tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ      - Diện tích: 2970 m 2&...
   • Yến sào tinh chế hộp 5gYến sào tinh chế hộp 5g Yến tinh chế sử dụng đường ăn kiêng 5g Giá bán (bao gồm VAT): 308.000đ/hộp. Đặc biệt khi khách hàng mua sản phẩm sẽ được chiết khấu 4% theo chương trình khuyến mãi của công ty chúng tôi. Liên hệ: 07103.819.818 – 093.999.79.83 – 0919.55.26.59 ...
   • Yến Sào Tinh Chế Hộp 50gYến Sào Tinh Chế Hộp 50g Yến tinh chế sử dụng đường ăn kiêng 5g Giá bán (bao gồm VAT): 308.000đ/hộp. Đặc biệt khi khách hàng mua sản phẩm sẽ được chiết khấu 4% theo chương trình khuyến mãi của công ty chúng tôi. Liên hệ: 07103.819.818 – 093.999.79.83 – 0919.55.26.59 ...
   • Dầu dừa SKINNYDầu dừa SKINNY  Dầu dừa chắc chắn là một loại sản phẩm không quá xa lạ trên thị trường Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường chỉ có những mặt hàng tự chế biến thủ công với quy mô nhỏ lẻ. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn loại dầu dừa Skinny, Là sản phẩm có nguyên liệu từ Dừa Bến Tre Việt Nam, được chiết xuất và tinh chế dưới dây chuyền chuyên nghiệp và hiện đại của Công ty Skinny & ...
   • Dầu Dừa SINNYDầu Dừa SINNY  Dầu dừa chắc chắn là một loại sản phẩm không quá xa lạ trên thị trường Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường chỉ có những mặt hàng tự chế biến thủ công với quy mô nhỏ lẻ. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn loại dầu dừa Skinny, Là sản phẩm có nguyên liệu từ Dừa Bến Tre Việt Nam, được chiết xuất và tinh chế dưới dây chuyền chuyên nghiệp và hiện đại của Công ty Skinny & ...
   • Intro giới thiệu Song Pha - 1
   • Song Pha Tham Gia Hội Chợ 2015
   • Intro giới thiệu Song Pha - 3
   Doanh nghiệp tài trợ
   • Lợi ích của Tư vấn học đường
   • Khóa học tư vấn tâm lý
   ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
   Danh sách khóa học
   Phòng Tập Thể Dục
   Album hình ảnh tiêu biểu
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   • Hotline
    0979.79.66.63
   • Hỗ trợ chung
    0919.552659
   Hỗ trợ trên SONG PHA
   Chat với SongPhaCompany
   https://www.facebook.com/SongPhaCompany

   Truy Cứu Chứng Chỉ

   Mã Số